overige plaagdieren

Buiten knaagdieren bieden wij ook behandelingen tegen allerhande andere plaagdieren. Dit betreffen onder andere:

  • vliegen
  • wespen
  • mieren
  • zilvervisjes
  • vlooien
  • kakkerlakken
  • bedwantsen (LET OP: bij vermoeden van bedwantsen, geen spullen verplaatsen!)
  • houtaantasters
  • voorraadaantasters
Per diersoort hebben wij natuurlijk een aparte handelingswijze, in alle gevallen proberen we echter wel te kijken naar zowel de huidige plaag, alsmede naar weringsmogelijkheden om problemen in de toekomst te voorkomen met deze diersoort. Belangrijk is in ieder geval om zo snel mogelijk, na ontdekking, contact met een beheerser te zoeken. Wanneer u de diersoort zo veel mogelijk met rust laat, maakt dit de beheersing ervan voor ons veel makkelijker. Ook mogelijke sporen kunnen hierbij voor ons van groot belang zijn. Na aanleiding van onze eerste inspectie, zullen we dan aan u kenbaar maken wat u zelf al kunt ondernemen.