Tarieven:

LET OP: onderstaande tarieven zijn alleen van toepassing op het foggen in de kas. Voor problemen met overige plaagdieren is het geheel afhankelijk van de grootte, aantal middelen en materialen en omvang van de plaag. Op basis hiervan wordt een op maat gemaakte pijs voor u berekend. Per plaagdiersoort kunt u onder het kopje plaagdierbeheersing een indicatieprijs vinden wat de gemiddelde kosten betreffen.

 

Sierteelt.

Er wordt een starttarief berekend en hier vallen alle oppervlaktes onder tot 1 hectare. Daarna wordt er een tarief berekend per 1000 m2 dat de oppervlakte groter wordt. Voor oppervlaktes van 10 hectare en groter wordt een apart starttarief en tarief voor opvolgende meters gerekend. (Let op: deze tarieven worden niet met elkaar verrekend. Het is of t/m 9 ha of vanaf 10ha)

Het tarief is gebaseerd op de hoeveelheid werk en op het feit dat er tijdens een bestrijding in de sierteelt het gewas niet betreden (bestrijden vanaf het middenpad) hoeft te worden. In het starttarief zijn ook de kosten voor de benzine van de machines meegenomen.

Groenteteelt.

Ook in de groenteteelt wordt het tarief berekend per m2 oppervlakte. Het starttarief is gelijk aan de sierteelt en ook geldend voor alle oppervlaktes tot 1 hectare. Daarna geldt ook dat het tarief per 1000 m2 omhoog gaat. Alleen is het tarief in de groenteteelt hoger omdat vaak het gewas betreden moet worden en dit extra werk en dus tijd kost.

Uitzonderingen hierop zijn bedrijven die gebruik kunnen maken van luchtondersteuning in de kas, hier geldt dan het sierteelttarief.  In het starttarief zijn ook de kosten voor de benzine van de machines meegenomen.

Ontsmetten met formaline of waterstofperoxide.

Ontsmetten wordt gedaan op groente- en fruitbedrijven als de kas leeg ligt. Hier wordt het tarief bepaald door de dosering van het middel. Het aantal cans per hectare bepaalt dus de prijs. Er is een starttarief wat geldt voor opdrachten t/m 4 cans. Daarna gaat de het tarief per can omhoog.

De tarieven voor het ontsmetten met formaline zijn hoger dan voor de bestrijdingen vanwege het feit dat het meer tijd kost en er vaak met meerdere machines tegelijk wordt gewerkt en dus de kosten ook hoger zijn. In het starttarief zijn ook de kosten voor de benzine van de machines meegenomen.

 

Alle bedragen zijn excl. BTW en exclusief  de middelen. Deze dient u zelf aan te leveren. 

De draagstof voor bestrijdingen ( €11,50 per liter, gemiddeld 1 liter per ha) en voorrijkosten (€0.83 per km), enkele reis wordt gerekend) worden apart vermeldt op de factuur. De kosten van de machine, zoals benzine, zijn inbegrepen bij het starttarief.

Natuurlijk kunnen we altijd een voor uw situatie passende offerte maken. Mail of bel ons gerust hiervoor.

In de afgelopen jaren hebben wij ons nog niet genoodzaakt gevoeld de prijzen te verhogen echter wegens de blijvend stijgende energie-, grondstof- en brandstofprijzen verhogen wij de prijzen per 1 juni met een klein percentage.

 

Tarieflijst per 1 juni 2022

Sierteelt:

Starttarief € 100

vanaf 1 t/m 9 ha : € 3.15 per 1000m2 

of 

vanaf 10 ha Starttarief € 173.55 +€1.65 per 1000m2 

Groenteteelt:

Starttarief € 100

vanaf 1t/m 9 ha: € 4.15 per 1000m2

of

vanaf 10 ha starttarief € 173.55 + €  2.65 per 1000m2

Ontsmetten:

Starttarief € 152.89 (inclusief 4 cans) + € 13 per volgende can

leveren cans formaline € 33.06 per can