De spitsmuis

De huisspitsmuis: Crocidura russala Hermann
Familie: soricidae
grijs tot bruine vacht, 65 tot 95 mm lang excl staart, zeer spitse neus, weegt 6 tot 15 gr, insecteneter

In Nederland zijn ongeveer een vijftal verschillende soorten spitsmuizen aanwezig. Wanneer spitsmuizen in gebouwen aanwezig zijn betreft het eigenlijk altijd de huisspitsmuis.  De spitsmuis, in tegenstelling tot andere muizensoorten, is geen knaagdier, maar een insecteneter. Dit maakt de spitsmuis een zeer nuttig dier. Per dag kan de spitsmuis de helft van zijn eigen gewicht aan insecten, wormen, emelten, spinnen en slakken verorberen en is hiermee een zeer nuttige aanvulling voor de natuur.

Schadelijkheid 
Spitsmuizen zijn luidruchtige dieren. In gebouwen en vooral tussen plafonds kunnen zij hiermee dan ook geluidsoverlast veroorzaken. Daarnaast hebben spitsmuizen een zeer indringende, muskusachtige lucht bij zich die zij verspreiden. Hierdoor kan geuroverlast ontstaan. Ook voor spitsmuizen geldt dat zij oppervlaktes vervuilen door hun uitwerpselen en urine.
Bestrijding 

Spitsmuizen zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat je deze dieren niet opzettelijk mag doden of vangen en niet hun nest- en rustplaatsen opzettelijk mag verstoren. (Art. 3.10) De uitzondering hierop geldt voor de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. (Art. 3.10.3). 

In praktijk betekent dit dat je eigenlijk zo voorzichtig mogelijk dient om te gaan met de bestrijding van de huisspitsmuis. Buiten dienen spitsmuizen met rust gelaten te worden, zij zijn hier van groot nut en dienen op hun beurt ook weer als voedsel voor diverse uilensoorten. 

Wering van het allergrootste belang, zorg dat spitsmuizen geen toegang kunnen krijgen tot gebouwen. Omdat spitsmuizen insecteneters zijn heeft chemische bestrijding geen zin, er zijn ook geen toegelaten middelen om deze te bestrijden. Spitsmuizen kunnen bij overlast in gebouwen dan ook alleen worden weggevangen met mechanische vallen.